Advies | Begeleiding | Ontwikkeling

Uitgaves 2012

Bekijk hier onder alle uitgaves van het jaar 2012

Groei/Krimp (december)

Groei is een proces dat niet op zichzelf staat, groei hangt samen met het begrip krimp. In de huidige economie lijken organisaties vooral te maken hebben met krimp, waar ze wellicht liever groei zien. Groei houdt beweging in, en beweging betekent verandering. In de natuur…

Co-creatie (september)

Een intrigerend fenomeen is het verschijnsel dat ‘Wisdom of Crowds’ genoemd wordt. Het gaat hier om het fenomeen dat een grote groep mensen in staat stelt om ingewikkelde problemen op te lossen, juiste beslissingen te nemen of gemeenschappelijk tot het creëren van iets betekenisvols te komen, waarbij…

Waardering (juni)

Na het thema ‘Lef’ ligt nu het thema ‘Waardering’ voor u. Een onderwerp dat bij de meeste mensen voor een positieve associatie zorgt: een mooi voorbeeld uit de praktijk, een prettige collega of een geliefd familielid. We geven daarmee onze eigen definitie of interpretatie aan het woord waardering. Voor een uitleg van de betekenis van dit thema ben ik daarom geneigd ‘Van Dale’…

Lef (maart)

U heeft weer een prachtig nummer in handen! Met gepaste trots durf ik te stellen dat deze uitgave veel moois en vernieuwends te bieden heeft. In dit nummer staat het thema ‘lef’ centraal, waarbij lef vooral verwijst naar moed en het betreden van niet eerder begane paden. Het is mede daardoor een uitgave…