Inspirerende sprekers

Raoul Schildmeijer

Afsluiting

Voor mij is het advies-vak een vak dat steeds ontwikkelt doordat de beoefenaren van dat vak zichzelf kritisch tot dat vak verhouden. Het ontwikkelt zich doordat we elkaar inspireren, uitdagen en prikkelen. Dat maakt het vak ook kwetsbaar: waar staan we dan voor? Wat is professionaliteit? Waar mag een klant op rekenen.

Mijn overtuiging is dat we dat vraagstuk nooit definitief oplossen maar altijd moeten aankijken. Door steeds het gesprek te voeren, nemen we onze plaats in, in dit vak. We staan tussen collega’s. Tussen auteurs, modellen en theorieën. Tussen klanten, hun vragen en jouw waarde voor hen.  Door dat met elkaar te delen ontwikkelen we ons vak en geven we samen inhoud aan wat wij Orde noemen. Dé Orde, als platform voor dialoog die ordent.

Toen ik afgelopen zomer het boek Alles wat we beleven als adviseur, maar niet durven vertellen las, was ik daarom zo aangenaam getroffen. Dit boek is precies de bijdrage aan het vak dat we nodig hebben. En het paste precies bij de Ernst Hijmanslezing van dit jaar door Hans Vermaak. Ergens maakt hij in zijn lezing over de adviseur als wereldverbeteraar immers ook het punt, dat wereldverbeteren misschien wel begint bij eerlijk zijn tegenover je klant; ook als dat oncomfortabel voelt.

Op de Dag van de Adviseur gaan we hiermee aan de slag. Bij de afsluiting ben ik vooral nieuwsgierig naar de oogst: wat heeft de dag de deelnemers gebracht in hun verhouding tot het vak? Heb je meegedaan aan het vignettenspel, dan zou ik wel willen weten hoe dat jouw positie tussen de sterren heeft verhelderd. Heb je meegedaan aan een workshop, wat heeft dat dan gedaan voor jouw eigen professionele norm? Heeft de workshop iets verandert aan de verwachting die je van jezelf als beroepsbeoefenaar hebt? En zo ja, wat dan?

Daarover wil ik bij de afsluiting vooral even de deelnemers aan het woord laten.

Daarnaast kijken we even terug en vooruit. De Dag van de Adviseur is de laatste van de Big 5-events in 2021, waarin de de adviseur als wereldverbeteraar als rode draad gold. Wat hebben we daarmee gedaan? En wat kunnen we volgend jaar doen, als we het nieuwe jaar starten op 17 januari met weer een nieuwe Ernst Hijmanslezing? Dit keer door Annemieke Roobeek, verbonden aan Nijenrode maar nog meer verbonden aan het thema leadership & engagement. Zij neemt ons mee in de vraag hoe daaraan invulling te geven in een periode van digitale transformatie. Graag nodig ik alle deelnemers uit daar actief aan te deel te nemen.

logo kloosterhof

Adres

Menu

Nieuwsbrief