Algemene voorwaarden

Aanmelding
Aanmelding voor de `Dag van de Adviseur´ vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet is verzonden en is ontvangen door de organisatie. De organisatie bevestigt de aanmelding per e-mail. Mocht u deze bevestiging niet binnen 15 minuten ontvangen dan vragen we u direct contact op te nemen met de organisatie. 

Betaling

Voor leden van de Ooa is het congres gratis.

Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u t.z.t. een digitale factuur. De factuur dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na de factuurdatum betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling is de bezoeker in verzuim. De bezoeker kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die de organisatie moet maken om haar vordering te incasseren.

Annulering
De bezoeker heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren. Annulering vindt via e-mail (info@kloosterhof.nl ), gericht aan Dag van de Adviseur, T.a.v. Eric Vullers, Napoleonsweg 128A, 6086 AJ, Neer. Annulering is pas definitief wanneer deze is bevestigd door de organisatie.

  • Bij annulering t/m 22 oktober 2021 wordt het bedrag van € 42,35 aan annuleringskosten in rekening gebracht. 
  • Bij latere annulering na 22 oktober 2021 of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd. 
  • U kunt wel kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover uiterlijk 29 oktober 2021, per e-mail, geïnformeerd te worden.


Kloosterhof Neer B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden, het event of een deel van het event geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend zullen deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde deelname kosten worden door ons terugbetaald. Mocht het event op het laatste moment niet doorgaan, dan is het niet mogelijk om declarabele uren en reiskosten in rekening te brengen bij Kloosterhof Neer B.V.

logo kloosterhof

Adres

Menu

Nieuwsbrief